Τρίτη, 23 Νοεμβρίου 2010

Η Γερόντισσα Γαβριηλία διδάσκει την ΑΓΑΠΗ

Γερόντισσα Γαβριηλία - 1


Γερόντισσα Γαβριηλία - 2


Γερόντισσα Γαβριηλία - 3


Γερόντισσα Γαβριηλία - 4


Γερόντισσα Γαβριηλία - 6


Γερόντισσα Γαβριηλία - 7


Γερόντισσα Γαβριηλία - 8


Γερόντισσα Γαβριηλία - 9


Γερόντισσα Γαβριηλία - 10

Τετάρτη, 3 Νοεμβρίου 2010