Κυριακή, 31 Ιουλίου 2011

Επαναστατική πρόταση

«Ευλογείτε τους διώκοντας υμάς, ευλογείτε και μη καταράσθε»
( Προς Ρωμαίους επιστολής Παύλου, ιβ΄ 6-14 )
- Όταν το «αγαπάτε αλλήλους» γίνει και «Ευλογείτε τους διώκοντας υμάς…» η επανάσταση που κηρύσσει η Ορθοδοξία θα έχει ολοκληρωθεί !

Κυριακή, 17 Ιουλίου 2011

Διάκριση η μεγίστη των αρετών

Μητροπολίτης Λεμεσσού π. Αθανάσιος