Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2010

Θεολογίας Κώδικες

Από το «Το Όρος της Σιωπής» του Κυριάκου Μαρκίδη και τις συζητήσεις με τον Π. Μάξιμο.
Κύριο κίνητρο των ανθρώπων
Φρόϋντ : Η επιθυμία για απόλαυση
Άντλερ : Η επιθυμία για δύναμη
Φράνκ : Η επιθυμία για νόημα ζωής
*Η έλλειψη νοήματος ζωής οδηγεί στην αυτοκτονία, όχι η έλλειψη σεξ (απόλαυση) ή δύναμης.

Εμπόδια στην γνώση και εμπειρία του Θεού
1. Εγκόσμια πάθη και επιθυμίες
2. Κατανόηση του κόσμου μέσα από τις αισθήσεις και την ορθολογική διάνοια
3. Με την προσοχή προς τα κάτω, την ύλη, χάνεις την προς τα πάνω επαφή με τον Θεό
4. Πρέπει να αναπτύξουμε αίσθηση εσωτερικής ελευθερίας από εξωτερικά αγαθά, κοινωνικής θέσης και αισθήματα σπουδαιότητας

Δυτικός πολιτισμός
Ελληνική φιλοσοφία, ρωμαϊκό δίκαιο, Χριστιανισμός

Η ψυχή οδεύει προς τον Θεό μέσα από τρία στάδια
(κάθαρση – φώτιση – θέωση )
1. Κάθαρση - εξαγνισμός ψυχής από εγωιστικά πάθη
2. Φώτιση – φωτισμός ψυχής, χάρισμα Αγίου Πνεύματος
3. Θέωση – ένωση με τον Θεό – τελικός προορισμός

Στάδια Θείας Βούλησης
1. Ευδοκία – θέλημα Θεού
2. Οικονομία – μεθοδολογία
3. Παραχώρηση – δοκιμασία
4. Εγκατάλειψη – θεία πρόνοια

Μοναχοί : Ενώ αναμένεις άγρια θηρία εκπλήσσεσαι βλέποντας να ακτινοβολούν ευγένεια, καλοσύνη και αγάπη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου