Σάββατο, 3 Νοεμβρίου 2012

Ποιος μπαίνει στο σπίτι μας;

Σε όποιο σπίτι μπαίνει ο Ήλιος, δεν μπαίνει ο γιατρός.
Σε όποιο σπίτι δεν μπαίνει ο Χριστός, μπαίνει ο ψυχίατρος!