Σάββατο, 29 Δεκεμβρίου 2012

Θεία καλέσματα

Όταν η κλίση γίνεται κλήση

Μηχανόβιος Μοναχός

Πρωταθλητής πάλης Μοναχός

Τραγουδίστρια Μοναχή


Κυριακή, 23 Δεκεμβρίου 2012

Τα λόγια σου σαν μέλι

Συλλογικό αφιέρωμα ανάλυσης των ψαλμών της εκκλησίας μας.
«Ὁ ἄνθρωπος πρῶτα αἰσθάνθηκε καί μετά συλλογίσθηκε, πρῶτα προσευχήθηκε καί κατόπιν θεολόγησε. Ἡ ἀποκάλυψη τοῦ ζῶντος Θεοῦ σεβάστηκε αὐτή τήν ἀνθρωπολογική σταθερά. Καί φιλανθρώπως ποιούσα, παραχώρησε τήν θεολογούσα διάνοια ὡς συνοδοιπόρο στή φλεγομένη καρδία. Γιά νά μή χαθεῖ στόν δρόμο τοῦ ἀχανοῦς καί πολυεπίπεδου αἰσθήματος.
Οἱ Ψαλμοί λειτουργοῦν ὡς μιά τέτοια πυξίδα...

Ἡ ποίηση προορίζεται ἀνέκαθεν γιά τά μή συμβατικά, γιά τά οὐσιώδη, γιά τά «ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ πολύτιμα» (Α΄ Πέτρου 3: 4). Καί ὅταν δεχθεῖ τήν εὐλογία νά ἐκφέρεται συλλογικά στά πλαίσια τῆς Λατρείας, «ἐν ἑνί στόματι καί μιᾷ καρδίᾳ», τότε ἐπιτελεῖ τό ἀναντικατάστατο ἔργο νά ἑνώνει τά «πολύτιμα» τῶν πιστῶν σέ ἕνα, τούς ἐκπαιδεύει νά συμφωνοῦν στίς καίριες προτεραιότητες, προσανατολίζει τήν κοινότητα τῆς ζωῆς τους πρός τά θεανθρωπίνως οὐσιώδη. Πρός «τά θυσιαστήρια Κυρίου τῶν δυνάμεων» (Ψαλμ. 83: 4).
Ἕνα βιβλίο ἀφιερωμένο σ᾽ ἐκείνους πού παλεύουν στή ζωή τους σέ κλίματα παρόμοια καί πλέουν σέ νερά σάν ἐκεῖνα πού χαρτογραφοῦν οἱ Ψαλμοί, εἴτε ἐντός εἴτε ἐκτός τῆς Ἐκκλησίας»

Σάββατο, 1 Δεκεμβρίου 2012

Προσευχή : η αναπνοή της ψυχής

Τρεις εσείς, τρεις κι εμείς, Κύριε ελέησον ημάς!!!