Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2012

Η Πεντηκοστή

“Ευλογητός εί, Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλιείς αναδείξας, καταπέμψας αυτοίς το Πνεύμα το άγιον, και δι’ αυτών την οικουμένην σαγηνεύσας• φιλάνθρωπε, δόξα σοι.”

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου