Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2010

Χριστιανισμός και αρχαίοι Έλληνες

«Αθάνατον τ’ είναι αυτήν ( την ψυχήν ), επειδή περ και το αφ’ ού απέσπασται αθάνατον εστί»
Είναι αθάνατη αυτή (δηλ. η ψυχή), γιατί κι’ εκείνο απ’ το οποίο έχει αποσπαστεί είναι αθάνατο.
(Πυθαγόρας από Διογένη τον Λαέρτιο)

«Ενεφύσησεν ο Θεός εις το πρόσωπον αυτού πνοήν ζωής και εγένετο ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν»
(Γένεσις)

Ιδού γιατί όταν λέμε «Ορθοδοξία εννοούμε Ελλάδα»
Στην αρχαία Ελληνική φιλοσοφία υπήρχε ο σπερματικός λόγος «περί ψυχής» που ήρθε και επικύρωσε ο Χριστιανισμός.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου